Vedonlyönnin perusopas

Kerrointyypit

Kertoimet ovat numeroita, joita käytetään mahdollisten voittojen laskemiseen annetulla panoksella. Yleisenä sääntönä voidaan sanoa, että mitä korkeampi kerroin, sitä pienempi voittotodennäköisyys.

Kertoimet voidaan ilmoittaa kolmella eri tavalla vedonvälittäjän kohdemarkkinoista riippuen Eurooppalaisella, Brittiläisellä, Amerikkalaisella, Malesialaiset, Indonesialaiset, tai Hong Kongilaiset tavalla. Useat vedonvälittäjät kuitenkin tukevat kaikkia näitä muotoja. Kun valitset täältä vedonvälittäjä, formaatti voi olla erilainen, mutta niin vain muuttaa muotoa sopimaan, olla varma, että saat oikean kertoimet vedon.

Alla on esimerkki siitä, miten kertoimet on esitetty eri tavoin. Tulemme myös antaa esimerkin siitä, miten muuntamista. Ja lopuksi antaa muuntaminen kaavoja.

Esimerkki: Brasilia vs. Englanti(Jalkapallo)

Täysi esimerkkitaulukko kaikista kerroinformaateista fiktiivisillä kertoimilla alla.Tasoitukset ja yli alle..
  Europe UK US Malay HK Indo
1: Brasilia 1.40 2/5 -250 0.40 0.40 -2.50
X: Tasapeli 3.75 11/4 +275 -0.36 2.75 2.75
2: Englanti 5.00 4/1 +400 -0.25 4.00 4.00

Eri kerroinmuotoja käyttäen tehdyt laskelmat, kun on lyöty €200 Brasilian voiton puolesta.

On tärkeää huomata ero ulosmaksujen ja voittojen välillä, voitto, won ulosmaksu vähennettynä panoksella.

Eurooppalaiset kertoimet (desimaali)

Desimaalikerroin kertaa panos on yhtä kuin ulosmaksu. Kerroin osoittaa montako yksikköä vedonvälittäjä maksaa panosyksikköä kohden.

Esimerkki 1: Brasilian kotivoitto Englannista, desimaalikerroin 1.40

Ulosmaksu: Panos × desimaalikerroin  

  €200 × 1.40 = €280

Voitto: Panos × (desimaalikerroin - 1)  

  €200 × (1.40 - 1) = €80

Esimerkki 2: Englannista kotivoitto, Brasilian desimaalikerroin 5.00

Ulosmaksu: Panos × desimaalikerroin  

  €200 × 5.00 = €1000

Voitto: Panos × (desimaalikerroin - 1)  

  €200 × (5.00 - 1) = €800

Englantilaiset kertoimet (murtoluvut)

Murtolukukertoimet kerrottuna panoksella on yhtä kuin voitot. Kertoimet osoittavat puhtaan voiton määrän panostettua yksikköä kohden.

Esimerkki 1: Brasilian kotivoitto Englannista, murtolukukerroin 2/5

Ulosmaksu:: Panos × (UK odds + 1)  

  €200 × (2/5 + 1) = €280

Voitto: Panos × UK odds  

  €200 × 2/5 = €80

Huomaa, että muuntaessa kertoimia murtolukumuotoon, pyöristysvirheitä voi tapahtua, koska kaikkia kertoimia ei voi suoraan muuntaa murtolukumuotoon. Näytämme siis lähimmän mahdollisen murtolukukertoimen.

Useat vedonvälittäjät käyttävät desimaalikertoimia laskelmissaan ja käsittelevät vedot desimaalimuodossa, vaikka näyttäisivät asiakkaalle kertoimet murtolukumuodossa. Esimerkiksi vedonvälittäjän kerroin voi olla 1.28, mutta esittää kertoimen 2/7 valittaessa murtoluku kerroin. Koska 2/7 = 0.28571, voittava 1000€ veto palauttaa 280€ voiton, eikä 285.71€, kuten asiakas voisi odottaa.

Amerikkalaiset kertoimet

Voitto vähemmän kuin vaakalaudalla. Nämä ovat vetoja, joiden voittotodennäköisyys on suuri, koska tuotto on pienempi kuin panos. Jotta veto olisi kannattava, täytyy todennäköisyyden ylittää 50%. Desimaalikertoimissa tämä vastaa kertoimia 2.00 tai alle ja murtoluvuissa alle 1/1. Numero kertoo, kuinka paljon sinun täytyy panostaa voittaaksesi 100 yksikköä. Numero on tällöin negatiivinen.

Esimerkki 1: Brasilian kotivoitto Englannista, Amerikkalainen kerroin -250

Ulosmaksu: Panos × (1 + 100 / US odds)  

  €200 × (1 + 100/250) = €280

Voitto: Panos × 100 / US odds  

  €200 × 100/250 = €80

Huomaa, että miinus merkki kertoimen edessä poistetaan laskelmassa. Numeron tulee olla positiivinen. Käytetään siis kertoimen itseisarvoa.

Positiiviset kertoimet (voitto 100 yksikön panoksella): Positiivinen kerroin tarkoittaa vetoa, jossa mahdollinen tuotto on suurempi kuin panos. Tämä vastaa yli 2.00 olevia desimaalikertoimia tai 1/1 murtolukukertoimia. Numero kertoo, kuinka paljon voitat, jos panostat 100 yksikköä.

Esimerkki 2: Brasilian kotivoitto Englannista, Am. kerroin +400

Ulosmaksu: Panos × (1 + US odds / 100)  

  €200 × (1 + 400/100) = €1000

Voitto: Panos × US odds / 100  

  €200 × 400/100 = €800

Voitto yhtä vaakalaudalla. Rajatapauksessa, jossa potentiaalinen tuotto on yhtä suuri kuin asettamasi panos, kerroin on 'evens' tai 100. Laskentakaava toimii samoin kuin positiivisille kertoimille.

Malesialaiset kertoimet

Kuten US kertoimet, malesialaiset kertoimet voidaan jakaa suhteessa panokseen ja potentiaaliseen tuottoon:

Voitto vähemmän kuin vaakalaudalla. Tässä tapauksessa kerroin on positiivinen ja osoittaa tuoton per panosyksikkö. Kerroin 0 tarkoittaa tapausta, jossa tuotto on sama kuin panos, eli 50/50 mahdollisuus.

Esimerkki 1: Brasilian kotivoitto Englannista, Malaiji kerroin +0.4

Ulosmaksu: Panos × (1 + Malaiji Kerroin)  

  €200 × (1 + 0.4) = €280

Profit: Panos × Malaiji Kerroin  

  €200 × 0.4 = €80

Voitto suurempi kuin vaakalaudalla. Tässä tapauksessa kerroin on negatiivinen ja osoittaa kuinka paljon on panostetta voittaakseen yhden panosyksikön.

Esimerkki 2: Englannista kotivoitto Brasilian, Malaiji kerroin -0.25

Ulosmaksu: Panos × (1 - 1 / Malay Kerroin)  

  €200 × (1 - 1/(-0.25)) = €1000

Profit: Panos × 1 / Malay Kerroin  

  €200 × 1/0.25 = €800

Huomaa, että negatiivinen merkki edessä kertoimet on poistettu laskettaessa.Määrä on oltava positiivinen.

Hong Kongilaiset kertoimet

Kerrottaessa HK kertoimet panoksella saadaan voittosumma. Kertoimet osoittavat kuinka monta yksikköä voitat puhtaana voittona panostettua yksikköä kohden. Eli HK kertoimet ovat samat kuin murtolukukertoimet, mutta ilmaistuna desimaaleina.

Esimerkki 1: Brasilian voitto Englannista, HK kerroin 0.4

Ulosmaksu: Panos × (1 + HK kerroin)  

  €200 × (1 + 0.4) = €280

Voitto: Panos × HK kerroin  

  €200 × 0.4 = €80

Indonesialaiset kertoimet

Indonesialaiset kertoimet ovat kuten US kertoimet, mutta jaettuna sadalla. Eli kun kerroin on negatiivinen, se osoittaa kuinka paljon on panostettava voittaakseen yhden yksikön ja positiivinen osoittaa kuinka paljon voittaa yhdellä yksiköllä.

Voitto alle kyse (negatiiviset kerroin).

Esimerkki 1: Brasilian kotivoitto Englannista, Indo kerroin -2.50

Ulosmaksu: Panos × (1 - 1 / Indo kerroin)  

  €200 × (1 - 1/(-2.50)) = €280

Voitto: Panos × - 1 / Indo kerroin  

  €200 × - 1/(-2.50) = €80

Voitto suurempi kuin vaakalaudalla. (positiivinen kertoimet).

Esimerkki 2: Englannista kotivoitto Brasilian, Indo kerroin +4.00

Ulosmaksu: Panos × (1 + Indo kerroin)  

  €200 × (1 + 4.00) = €1000

Voitto: Panos × Indo kerroin  

  €200 × 4.00 = €800

Muutoskaavat

Desimaalikertoimista:

UK = EU - 1 pyöristettynä lähimpään 'kiva' suhteellinen edustus

US = 100 / (1 - EU)
EVENS
100 * (EU - 1)
jos EU < 2
jos EU = 2
jos EU > 2

Malay = EU - 1
1 / (1 - EU)
jos EU ≤ 2
jos EU > 2

HK = EU - 1  

Indo = 1 / (1 - EU)
EU - 1
jos EU < 2
jos EU ≥ 2

Desimaalikertoimista:

EU = UK + 1  

EU = 1 - (100 / US)
2
1 + (US / 100)
jos US < 0
jos US = EVEN
jos US > 0

EU = 1 - (1 / Malay)
1 + Malay
jos Malay < 0
jos Malay ≥ 0

EU = HK + 1  

EU = 1 - (1 / Indo)
1 + Indo
jos Indo < 0
jos Indo ≥ 0

Tasoituksista ja Yli/Alle

Mitä ovat tasoitusvedot / indeksit?

Tasoituksen tehtävä on tehdä urheilutapahtumasta tasaisempi ja vedonlyönnin kannalta mielenkiintoisempi kohde. Vedonlyönnissä tämä tarkoittaa altavastaajalle maaleja tai pisteitä etukäteen. Vaikka tasoitusvedoista käytetäänkin eri nimiä eri puolilla maailmaa, periaate on aina sama.

Kuinka tasoitukset toimivat

Tarkastellaan Itävallan ja Brasilian välistä jalkapallo-ottelua, jossa Itävalta on kotijoukkue. Vedonvälittäjä tarjoaa otteluun tasoitusvetokertoimia, jossa Itävallalle annetaan tasoitukseksi ½ maalia. Tasoitus on siis +0.5. Jos Itävalta tekee enemmän maaleja ja määrään lisätään ½ maalia, on Itävalta edelleen voittaja. Jos joukkueet tekevät yhtä paljon maaleja, tasoitus huomioiden Itävalta on voittaja. Jos Brasilia voittaa yhdellä tai useammalla maalilla, Brasilia on vedossa voittaja. Huomaa että +0.5 tasoituksella ottelu ei voi päättyä koskaan tasapeliin.

Samaa periaatetta voidaan käyttää missä tahansa kilpailussa, jossa on kaksi joukkuetta tai kilpailijaa ja jossa ottelun lopputulos määritellään pisteillä tai maaleilla ym. Esimerkiksi baseball-ottelussa, jossa eniten juoksuja tehnyt on voittaja, annetaan tasoitusjuoksut altavastaajalle. Tasoitusvedot ovat yleisin vetomuoto pohjoisamerikkalaisissa joukkuelajeissa. Tasoituksesta käytetään Yhdysvalloissa termiä 'spread'.

Käytännön syistä käytämme esimerkeissämme jalkapallo-otteluita, mutta esimerkkejä voidaan soveltaa sellaisenaan muihin lajeihin. Muuta vain maalit pisteiksi, juoksuiksi tai miksi tuloksia kutsutaankin.

Kerrointen esitystapa

Näytämme (netto)tasoituksen aina ensiksi mainitulle joukkueelle. Jos tasoitus on negatiivinen, esim -½, se tarkoittaa että joukkue 1 on suosikki ja sen maalimäärästä tehdään vähennys. Jos tasoitus on positiivinen, se tarkoittaa että joukkue 1 on altavastaaja, ja sen maalimäärään tehdään lisäys.

Tasapelimahdollisuus / Ei tasapelimahdollisuutta

Tasoitus voi olla kokonaisluku, kuten +1.0 (tarkoittaa että joukkueelle 1 annetaan yksi maali tasoitusta). Tässä tapauksessa voidaan päätyä tasapeliin, jos joukkue 1 häviää tasan yhdellä maalilla.

Tällaista vetoa voidaan tulkita kahdella tavalla: Joko vedonvälittäjä antaa mahdollisuuden lyödä vetoa tasapelistä tai ei, jolloin panokset palautetaan (mahdollisesti vähennettynä pienellä komissiolla) tasapelitilanteessa.

Ensimmäisessä tapauksessa vedonlyöjällä on kolme vaihtoehtoa, kuten tavallisessa 1X2-vedossa. Jälkimmäisessä tapauksessa on vain kaksi vaihtoehtoa, koti- ja vierasjoukkue. Aivan kuten +0.5 tasoituksessa tätä käytäntöä käytetään aina amerikkalaisissa lajeissa, joissa tasapeli on epätodennäköinen. Eurooppalaisessa jalkapallossa tämä vaihtelee vedonvälittäjien välillä, ja jotkut tarjoavat jopa molempia vaihtoehtoja. Ilman tasapelivaihtoehtoa olevia tasoitusvetoja kutsutaan usein aasialaisiksi tasoitusvedoiksi.

Tasoitusvedoissa ilman tasapelimahdollisuutta vedonvälittäjien takaisinmaksuprosentti vaihtelee 90%-100% välillä, useimpien maksaessa täyden summan takaisin. Tämä on verrattavissa vedon mitätöintiin siinä mielessä, että vetoa ei voida ratkaista. Takaisinmaksuprosentit ovat listattuna vedonvälittäjätietosivuilla.

Erikoiset tasoitusvedot - tasoitukset (0,+½ ) ja (½,+1)

Tasoitusvetojen yhdistämminen

Aasialaisissa tasoitusvedoissa, eli vedoissa ilman tasapelin mahdollisuutta, voidaan käyttää erikoisuutena kahden eri tasoituksen yhdistelmää.

Tasoitus (+½,+1)

Esimerkiksi aasialaisessa tasoitusvedossa voidaan tarjota kerroin 1.90 Itävallan voitolle kotona Brasiliasta tasoituksella (+½,+1). Toinen tapa merkitä tämä on +3/4, joka on hieman harhaanjohtava ja huono merkintätapa. Tasoitus (+½,+1) tarkoittaa, että puolet panoksesta lyödään tasoituksella +½ ja puolet +1.

Tässä esimerkissä vedonlyöjälle maksetaan 1.90, jos Itävalta voittaa tai pelaa tasan ja häviää jos Brasilia voittaa kahdella tai useammalla maalilla. Miksi? Koska voitto maksetaan molemmilla tasoituksilla +½ ja +1.

Jos Brasilia voittaa yhdellä maalilla, esimerkiksi 0-1, syntyy ero tasoituksille +½ ja +1. +½ tasoituksella lyöty veto häviää, eli palautus 0 ja +1 päätyy tasapeliin, jolloin panos palautetaan. Yhteenlaskettuna vedonlyöjä saa takaisin 0.5 x 0 + 0.5 x 1 = 0 + 0.5 = 0.5.

Tasoitus (0,+½)

Jos tasoitus on (0,+ ½), tasoituksilla on eroa, jos ottelu päättyy tasan, esimerkiksi Itävalta 1, Brasilia 1. Silloin tasoituksella 0 panos palautetaan ja tasoituksella +½ Itävalta on voittaja ja voitto maksetaan kertoimella 1.90. Yhteenlaskettuna palautus on 0.5 x 1 + 0.5 x 1.90 = 0.5 + 0.95 = 1.45.

Yli/Alle

Mitä ovat Yli/Alle - vedot?

Yli/Alle -vedot mainitaan tässä yhteydessä, koska ne muistuttavat paljon tasoitusvetoja. Yli/Alle vedossa vetoa lyödään maalien/pisteiden/juoksujen/erien... määrästä ottelussa. Esimerkiksi jalkapallo-ottelussa voisi olla tarjolla kerroin 2.10 yli 2.5 maalin määrälle. Amerikkalaisessa jalkapallossa esimerkiksi 1.90 sille, että pisteitä tehdään yli 35 jne. Yli/Alle kertoimia voidaan tarjota mille tahansa tapahtumalle, jonka lopputulos on jokin yksittäinen numero.

Kuten tasoitusvedoissa, Yli/Alle -veto voi päättyä määrittelemättömänä, jos pisteiden summa on kokonaisluku, kuten amerikkalaisessa jalkapallossa 35. Jälleen törmätään tilanteeseen, jossa panokset palautetaan joko kokonaan tai osittain.

Tasoitukset ja Yli/Alle -vedot ovat samanlaisia

Tasoitus ja yli/alle -vetojen samankaltaisuus on ilmeistä, kun huomataan, että tasoitusvedot ovat yksinkertaisesti yli/alle -vetoja, joissa yli/alle -arvo onkin kahden joukkueen maaliero. Huomaat myös identtisen esitystavan näille vedoille tällä sivustolla.